Composite FRP

Quấn sợi chéo hình đinh ốc hoặc quấn sợi thẳng Kể cả các bồn kích thước nhỏ. (filament wound or contract molded tanks)

Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm bồn FRP (Fiberglass Reinforced Plastic) sử dụng cho việc chứa nước, thực phẩm, hóa chất … Các đặc tính hay quy cách của sản phẩm dựa trên việc kết hợp các loại keo (resin):

  • VINYLESTER (Strong Chemicals)
  • ISOPHTHALIC (Mild acids & sea water)
  • ORTOPHTHALIC (General usage)