Sản Phẩm Ống FRP

Việc phủ nhựa FRP được xem như một ứng dụng tuyệt vời trong công nghiệp sợi thủy tinh. Chúng tôi sử dụng những loại keo (resin) tổng hợp đặc biệt nhằm đem lại những tính năng đa dạng cho sản phẩm. Các lớp nhựa tổng hợp chất lượng cao mà

chúng tôi phát triển có thể chịu được tác động của nhiệt độ và hóa chất ( axit, ba-zơ) nồng độ cao.